ilhan kyuchyuk

януари 19, 2016

Положението в Саудитска Арабия и Иран (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, the past few months have been crucial for Iran and Saudi Arabia. On the one hand, the nuclear deal […]
януари 18, 2016

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur and all the shadow rapporteurs for their contribution to this report. Europe’s cultural, […]
декември 17, 2015

Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The arbitrary detention of Irish citizen Ibrahim Halawa represents a violation of human rights, international and Egyptian law. It is […]
декември 17, 2015

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0344/2015 Тип Cristian Dan Preda)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing As we can see from the 2014 human rights and democracy report the world is going backwards. The dark memories […]
декември 17, 2015

20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото Дейтънското мирно споразумение, подписано през 1995 г. в Париж, сложи край на най-кървавата война в Европа […]
декември 17, 2015

Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (A8-0338/2015 Тип Bodil Valero)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing  Due to endless conflicts, the worldwide arms trade is on the rise. The arms industry is a major industry for […]
декември 16, 2015

Отношенията между ЕС и Китай (A8-0350/2015 Тип Bas Belder)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от основно значение за намирането на общи за двете […]
декември 16, 2015

Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (A8-0332/2015 Тип Enrique Guerrero Salom)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because for one reason or another, there are ongoing humanitarian crises all over the world. In […]
декември 16, 2015

Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на свободата, равенството, правовата държава, зачитането на правата […]