Мерки срещу липсата на визова реципрочност между България и САЩ

Финансови съкращения в областта на културата в Европа
декември 5, 2014
Евродепутатът Илхан Кючюк иска премахване на визите за САЩ
декември 8, 2014

На 10 октомври 2014 г. Комисията публикува своя годишен доклад за оценка на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика. Докладът очертава текущото състояние на тристранните дискусии за визова либерализация, но не дава ясни индикации за това какви конкретни действия ще предприеме Комисията за справяне с липсата на визова реципрочност между България и САЩ. Процентът на отказ на виза за САЩ през 2013 г. възлиза на 19,9% за български граждани.

– Как Комисията възнамерява да процедира спрямо настоящото нарушение на принципа на равно третиране на гражданите на ЕС, видно от липсата на визова реципрочност за българи, румънци, кипърци, поляци и хървати, които желаят да пътуват до САЩ?

– Планира ли Комисията да поиска пълно освобождаване от виза за САЩ на 28-те страни-членки на ЕС като част от преговорите за евентуалното споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (TTIP)?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски

Comments are closed.