Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)

Европейска програма за сигурност (разискване)
юли 7, 2015
Неотдавнашни терористични нападения (разискване)
юли 8, 2015

Илхан Кючюк (ALDE )

Г-жо Председател, уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, годишният доклад за 2014 година ясно очертава множеството нарушения на правата на човека. До голяма степен това бе следствие на конфликтите, пред които сме изправени.

Въпреки огромните трудности Европейският съюз продължава ангажимента си към насърчаване на зачитането на правата на човека и спазването на международното хуманитарно право.

Призовавам да продължим да бъдем важен актьор в насърчаването на свободата на изразяване и да се противопоставим твърдо на смъртното наказание. Необходимо е да използваме наличните дипломатически инструменти и международни партньори, за да подобрим състоянието на човешките права в много от държавите, с които Европейският съюз сътрудничи.

Трябва да продължим да подкрепяме гражданските активисти, които през изминалата година се сблъскаха с нарастващ натиск от страна на властите в много от техните страни. Тези защитници на човешки права играят важна роля в насърчаването на демокрацията.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски

Comments are closed.