Илхан Кючюк

Член на Европейския парламент

 Либерализмът е благородство в трудна ситуация.

Днес ние осъзнаваме колко силни и подготвени сме. Нашият либерален капацитет е неизчерпаем.ВЯРВАМ, ЧЕ ПОЛИТИКАТА Е „СПОРТ“ ЗА ОТБОРНИ ИГРАЧИ.
ВИЕ СТЕ МОЯТ ОТБОР!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски