|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

All posts in Предложения за резолюции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО БУРУНДИ: СЛУЧАЯТ НА БОБ РУГУРИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ 11.2.2015 внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: Verts/ALE (B8‑0144/2015)Read More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО СЛУЧАЯ НА Г-Н РАИФ БАДАУИ, САУДИТСКА АРАБИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: Verts/ALE (B8‑0143/2015) ECRRead More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА В ИРАК И СИРИЯ, В ЧАСТНОСТ В КОНТЕКСТА НА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ 11.2.2015 внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: ECR (B8‑0136/2015) ALDE (B8‑0137/2015) PPERead More…

MOTION FOR A RESOLUTION ON BURUNDI: THE CASE OF BOB RUGURIKA

MOTION FOR A RESOLUTION 10.2.2015 with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law pursuant toRead More…

MOTION FOR A RESOLUTION ON SAUDI ARABIA, THE CASE OF MR RAIF BADAWI

MOTION FOR A RESOLUTION 10.2.2015 with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law pursuant toRead More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА В ИРАК И СИРИЯ, В ЧАСТНОСТ В КОНТЕКСТА НА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ 9.2.2015 за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123,Read More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА (2014/2965(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ 14.1.2015 внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: S&D (B8‑0008/2015) Verts/ALE (B8‑0018/2015) ECRRead More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО РУСИЯ, И ПО-СПЕЦИАЛНО СЛУЧАЯ С АЛЕКСЕЙ НАВАЛНИ (2015/2503(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ 14.1.2015 внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: Verts/ALE (B8‑0046/2015)Read More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА (2014/2965(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ 12.1.2015 за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграфRead More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО СЪРБИЯ: ДЕЛОТО НА ОБВИНЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ШЕШЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: EFDD (B8‑0292/2014) ECRRead More…