|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

All posts in Парламентарни въпроси

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА НА ВНЕСЕНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ВЪПРОСИ E-008954/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-008954/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Забавяне на отговорите на Комисията на внесените от членовете на ЕвропейскияRead More…

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО ПРОБЛЕМА С НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД E-009902/2015

Как планира Комисията да подобри сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на равнището на ЕС и да проучи националните и европейски инструменти за борба с недекларирания труд

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ДО ЕК ОТНОСНО НЕДОСТИГА НА ХОРА С ЦИФРОВИ УМЕНИЯ E-007605/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-007605/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Недостиг на хора с цифрови умения В днешно време цифровите уменияRead More…

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОРТАЛ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ E-009088/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009088/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Модернизация на Европейския портал за трудова мобилност Европейският портал за трудоваRead More…

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО УЛЕСНЯВАНЕТО НА ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ E-009087/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009087/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Улесняване на трудовата мобилност За да се повишат равнищата на заетост,Read More…

ВЪПРОС ОТНОСНО РАСТЯЩИЯ БРОЙ НА УБИТИ ЖУРНАЛИСТИ

Снимка: Daily Outlook Afghanistan Писмен въпрос до Европейската комисия Относно: Растящ брой на убити журналисти 16/06/2015 Преди дни местен индийски журналист беше изгорен жив, след като разобличи индийски политик вRead More…

ВЪПРОС ОТНОСНО УСИЛИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ТРЕВОЖНО ВИСОКИТЕ НИВА НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Усилията ни за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени и ориентирани към ефективни действия. Изключително важноRead More…

ОТНОСНО: VP/HR — СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ

Парламентарни въпроси 31 март 2015 г. P-005141-15 Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (зам.-председател/върховeн представител) Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE)    Относно: Относно: VP/HR —Read More…

ЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ И СЪВМЕСТНО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ДОСТАВКИ

Парламентарни въпроси 16 март 2015 г. E-004270-15 Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE)    Относно:  Европейски енергиен съюз иRead More…

ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЗИЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК НА БЪЛГАРИЯ, ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ

Парламентарни въпроси 9 март 2015 г. E-003774-15 Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Filiz Hyusmenova (ALDE) , Iskra Mihaylova (ALDE) , NedzhmiRead More…