|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

All posts in Изказвания

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ ПРЕЗ 2015 Г. (РАЗИСКВАНЕ)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ). – Madam President, the right to petition is a valuable tool that allows every European citizen to actively participate in the democratic life of the EURead More…

СЛУЧАИТЕ С ТИБЕТСКАТА БУДИСТКА АКАДЕМИЯ „ЛАРУНГ ГАР“ И ИЛХАМ ТОХТИ

Ilhan Kyuchyuk, on behalf of the ALDE Group . – Madam President, unfortunately the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Professor Ilham Tohti, who was nominated forRead More…

МАСОВИ ГРОБОВЕ В ИРАК

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма – За съжаление екстремиститката групировка ДАЕШ продължава системно да нарушава международното хуманитарно право и да извършва тежки престъпления срещу човечеството. ДАЕШ носи прякаRead More…

ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СИНДИЦИ (A8-0324/2016 – TADEUSZ ZWIEFKA)

Илхан Кючюк (ALDE ), in writing ‒ Nowadays companies and individuals in the EU are increasingly establishing business activities in EU countries other than where their core activities are located.Read More…

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, Прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в  областта на образованието и обучението се извършва доброволно от държавите членки, но трябва даRead More…

ИЗКАЗВАНЕ ОТНОСНО СИТУАЦИЯТА В ТАДЖИКИСТАН

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги, Развитието на политическите и икономически отношения с Таджикистан е от изключителен интерес за Европейския съюз. Страната e важен партньор в контекста на стратегията на СъюзаRead More…

ИЗКАЗВАНЕ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ТУНИС

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги, Тунис е не само родината на „Арабската пролет“, но е и единствената арабската държава в която демокрацията успешно се консолидира. Днес Тунис е демократична държава,Read More…

СТРАТЕГИЯТА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (A8-0171/2016 – LARA COMI)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the EU single market has brought tremendous benefits for both European citizens and European business. Yet the full potentialRead More…

ЕС ТРЯБВА ДА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СРЕЩА НА ВЪРХА НА Г7

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми г-н Тимерманс, Уважаеми колеги, Срещата на върха на Г7 в Япония е от изключителнo значение, тъй като се провежда в момент, когато светът е изправен предRead More…