|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for май, 2016

СТРАТЕГИЯТА ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР (A8-0171/2016 – LARA COMI)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the EU single market has brought tremendous benefits for both European citizens and European business. Yet the full potentialRead More…

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ИЛХАН КЮЧЮК НОМИНИРА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСИДЕНТ ЗА НАГРАДАТА „САХАРОВ“

„За мен е изключителна чест да бъда домакин на днешното събитие, защото моята страна България разполага с уникален етнически модел, който може да служи за пример дори и на глобаленRead More…

ЕС ТРЯБВА ДА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СРЕЩА НА ВЪРХА НА Г7

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми г-н Тимерманс, Уважаеми колеги, Срещата на върха на Г7 в Япония е от изключителнo значение, тъй като се провежда в момент, когато светът е изправен предRead More…

ИЛХАН КЮЧЮК ПРЕДСТАВИ КНИГА, ПОСВЕТЕНА НА ТУРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

Трудът на акад. Кючуков е посветен на живота и научната дейност на д-р Моллова – водещ турски диалектолог в България и Европа и автор на дисертацията „Източнородопският турски диалект (фонология)Read More…

КРИМСКИТЕ ТАТАРИ

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-жо Председател, дебатът за състоянието на кримските татари е изключително навременен, а резолюцията открито представя дискриминационните действия срещу населението на полуостров Крим. Властите на полуострова продължаватRead More…

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ (A8-0157/2016 – DARIUSZ ROSATI)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the text because in the wake of Panama Papers tax avoidance scandal, it is vital to end tax secrecy and abuses. WithinRead More…

ПРОСЛЕДИМОСТТА НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИТЕ ОТ АКВАКУЛТУРИ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО (B8-0581/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing European citizens deserve to consume fishery and aquaculture products of good quality and clear origin. Unfortunately, nowadays fish products that are being sold onRead More…

СТАТУТ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НА КИТАЙ (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU and China are two of the biggest traders in the world. China is EU’s second largest trading partner and world’s second fastestRead More…

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ДО 2030 Г. И ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (B8-0583/2016, B8-0587/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the 2030 Agenda for Sustainable Development seeks to build on the Millennium Development Goals and complete those goals whichRead More…

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА (A8-0144/2016 – CATHERINE BEARDER)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Трафикът на хора представлява сериозно нарушение на правата на човека, но същевременно и доходоносен бизнес за трафикантите. Тази жестока дейност не случайно сеRead More…