|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for март, 2016

ИЛХАН КЮЧЮК В КИПЪР: СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ ИЗИСКВА ЯСНОТО ДЕФИНИРАНЕ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ЕС

В рамките на посещението си в Кипър евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ посети както северната, така и южната част на страната. Кючюк подчерта за пореден път, че подкрепя обединението наRead More…

СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ В КАЗАХСТАН

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE Подобно на всички държави от региона, Казахстан е страна с богата история, която дълги години е била част от Съветския съюз. Взаимоотношенията ниRead More…

СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ В КАЗАХСТАН (2)

Илхан Кючюк (ALDE ), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта Напълно съм съгласен с Вас. Казахстан трябва да изпълни всички свои ангажименти, всички международни стандарти, да спазваRead More…

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing  Unfortunately, the political situation in Democratic Republic of Congo is very disturbing. Country’s fragile young democracy is under a serious threat. According to reportsRead More…

ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕШНИ АВТОНОМНИ ТЪРГОВСКИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА ТУНИС (A8-0013/2016 – MARIELLE DE SARNEZ)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The introduction of emergency autonomous trade measures for Tunisia marks the beginning of a new era in relations between EU and Tunisia, a newRead More…

КЪМ ПРОСПЕРИРАЩА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ДАННИ (B8-0308/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Nowadays we are living in a time of the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution has been characterised by the advance of technologyRead More…

ПОЛОЖЕНИЕТО В ЕРИТРЕЯ (B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-0324/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Eritrea is one of the top refugee producing countries in the world. This is not a coincidence. The country is a notorious human rightsRead More…

ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ДЕЦАТА, ЗАПОДОЗРЕНИ ИЛИ ОБВИНЯЕМИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА (A8-0020/2015 – CATERINA CHINNICI)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing In reality, a proposal for a directive on procedural safeguards for children who are suspected or accused in criminal proceedings is more than needed.Read More…

ДОКЛАД ЗА БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (2015 Г.) (РАЗИСКВАНЕ)

Илхан Кючюк (ALDE ) Благодаря на г-н Вайгъл за балансирания доклад. Преди близо година от тази трибуна заявих, че интегрирането на Западните Балкани не е заради техните политически елити, аRead More…

ДОКЛАД ЗА ЧЕРНА ГОРА (2015 Г.) (РАЗИСКВАНЕ)

Илхан Кючюк (ALDE ) Черна гора е ярък пример за успешно реализирани реформи и макроикономическа стабилност. Прогресът, който постигна страната през миналата година, е лъч светлина за развитието на региона.Read More…