|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for януари, 2016

Днес, когато виждаме резултата от „арабската пролет“, процес който впрочем има директно отражение и върху нашия живот, няма как да не съжаляваме за провалените мечти на милионите хора. Демократично мислещите хора бяха изтласкани, а радикализацията взе връх, което доведе до възхода на групировки като „Ислямска държава“, казва Илхан Кючюк
ИЛХАН КЮЧЮК: ДОГАН КОНСТАТИРА ФАКТИ, КОИТО В БРЮКСЕЛ СЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ

Европейските лидери трябва веднага да дадат мандат на Комисията за създаване на нова европейска гранична и брегова охрана, която е от ключово значение за Европа. Без нея Шенген е мъртъв,Read More…

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ МЕЖДУ ЕС И КОСОВО (A8-0372/2015 – ULRIKE LUNACEK)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The proposed Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Kosovo is the last SAA to be concluded with Western Balkan countries. Therefore, it could beRead More…

КЛАУЗАТА ЗА ОБЩА ОТБРАНА (ЧЛЕН 42, ПАРАГРАФ 7 ОТ ДЕС) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing By invoking article 42(7) TEU instead of article 222 TFEU (the so-called ‘solidarity clause’), France chose an intra—government approach rather than an institutional one.Read More…

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС ЗА СЕСИИТЕ НА СЪВЕТА НА ООН ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ 2016 Г. (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото за едно десетилетие Съветът на ООН по правата на човека се утвърди като платформа, която идентифицира и предлага отговори наRead More…

МИРНИЯТ ПРОЦЕС В КОЛУМБИЯ (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the ongoing Colombian peace process represents to us a historic opportunity to end one of the longest and bloodiestRead More…

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНЕ / ЗАДЪЛБОЧЕНИ И ВСЕОБХВАТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ГРУЗИЯ, МОЛДОВА И УКРАЙНА (РАЗИСКВАНЕ)

Илхан Кючюк (ALDE ) – Г-жо Председател, уважаеми колеги, преди всичко трябва да отбележим напредъка, постигнат от всички страни, и да приветстваме желанието на Грузия, Молдова и Украйна за тясноRead More…

ПОЛИТИКИ В ПОДКРЕПА НА ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЯ С ОГЛЕД НА БОРБАТА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА (A8-0366/2015 – MAREK PLURA)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Mr President, I voted in favour of this extremely important report aiming to tackle one of the biggest challenges that Europe faces: the unprecedentedly high rateRead More…

ПОЛОЖЕНИЕТО В САУДИТСКА АРАБИЯ И ИРАН (РАЗИСКВАНЕ)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Undoubtedly, the past few months have been crucial for Iran and Saudi Arabia. On the one hand, the nuclear deal allows Iran to returnRead More…

РОЛЯТА НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ, КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ЕС (РАЗИСКВАНЕ)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur and all the shadow rapporteurs for their contribution to this report. Europe’s cultural, ethnic and religious diversityRead More…