|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for декември, 2015

ЕВЕНТУАЛНА ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ ЗА ИБРАХИМ ХАЛАУА

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The arbitrary detention of Irish citizen Ibrahim Halawa represents a violation of human rights, international and Egyptian law. It is totally unacceptable for peopleRead More…

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 Г. ОТНОСНО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА ПО СВЕТА И ПОЛИТИКАТА НА ЕС В ТАЗИ ОБЛАСТ (A8-0344/2015 – CRISTIAN DAN PREDA)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing As we can see from the 2014 human rights and democracy report the world is going backwards. The dark memories of times when humanRead More…

20-А ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ДЕЙТЪНСКОТО МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ (B8-1350/2015, RC-B8-1362/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото Дейтънското мирно споразумение, подписано през 1995 г. в Париж, сложи край на най-кървавата война в Европа след Втората световна войнаRead More…

ИЗНОС НА ОРЪЖИЯ: ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/944/ОВППС (A8-0338/2015 – BODIL VALERO)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing  Due to endless conflicts, the worldwide arms trade is on the rise. The arms industry is a major industry for many EU Member States.Read More…

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕС И КИТАЙ (A8-0350/2015 – BAS BELDER)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от основно значение за намирането на общи за двете страни отговори на редицаRead More…

ПОДГОТОВКА ЗА СВЕТОВНАТА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО ХУМАНИТАРНИТЕ ВЪПРОСИ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ (A8-0332/2015 – ENRIQUE GUERRERO SALOM)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because for one reason or another, there are ongoing humanitarian crises all over the world. In this context, upcoming worldRead More…

ПОЛОЖЕНИЕТО В УНГАРИЯ: ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 10 ЮНИ 2015 Г. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на свободата, равенството, правовата държава, зачитането на правата на човека и ниеRead More…

ИЛХАН КЮЧЮК: НАШ ДЪЛГ КАТО ЛИБЕРАЛИ Е ДА ЗАЩИТАВАМЕ ПРАВАТА НА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК

В Международния ден за правата на човека евродепутатът на ДПС и вицепрезидент на партия АЛДЕ Илхан Кючюк събра либерали от цял свят на форум в Европейския парламент. Събитието бе организираноRead More…

ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАСЛЕДСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ (РАЗИСКВАНЕ)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU has called 2015 European Year for Development and once again proved to be a pillar in world development policy. We are theRead More…