|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for септември, 2015

НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I would like to express my support for the report on ‘Promoting youth entrepreneurship through education and training’. I am convinced that in orderRead More…

ЕВРОДЕПУТАТИ: СХЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ В ЕС НЯМА ДА СРЕЩНЕ СЪПРОТИВА

„Напредъкът в дискусията по PNR директивата е част от борбата срещу увеличаващите се заплахи, а терористичните атаки, които сполетяха Европа през последните месеци, я откроиха като изключителен важен инструмент заRead More…