|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for август, 2015

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА КОМИСИЯТА НА ВНЕСЕНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ВЪПРОСИ E-008954/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-008954/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Забавяне на отговорите на Комисията на внесените от членовете на ЕвропейскияRead More…

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО ПРОБЛЕМА С НЕДЕКЛАРИРАНИЯ ТРУД E-009902/2015

Как планира Комисията да подобри сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на равнището на ЕС и да проучи националните и европейски инструменти за борба с недекларирания труд

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ДО ЕК ОТНОСНО НЕДОСТИГА НА ХОРА С ЦИФРОВИ УМЕНИЯ E-007605/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-007605/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Недостиг на хора с цифрови умения В днешно време цифровите уменияRead More…

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОРТАЛ ЗА ТРУДОВА МОБИЛНОСТ E-009088/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009088/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Модернизация на Европейския портал за трудова мобилност Европейският портал за трудоваRead More…

ВЪПРОС ОТ ИЛХАН КЮЧЮК ОТНОСНО УЛЕСНЯВАНЕТО НА ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ E-009087/2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-009087/2015 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Улесняване на трудовата мобилност За да се повишат равнищата на заетост,Read More…