|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for май, 2015

ВЪПРОС ОТНОСНО УСИЛИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ТРЕВОЖНО ВИСОКИТЕ НИВА НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Усилията ни за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени и ориентирани към ефективни действия. Изключително важноRead More…

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА ТУРЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г. (РАЗИСКВАНЕ)

Илхан Кючюк (ALDE ), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта Г-н Андрулакис, аз идвам от Балканите и единственият начин да не бъдат провокирани стари наслоения, останали от историята наRead More…

ПОЛОЖЕНИЕТО В БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (РАЗИСКВАНЕ)

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми колеги, Проблемът в Македония не е проблем само на държавата Македония. Това е проблем на Балканите, а не на последно място и на самия Европейски съюз.Read More…

ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ (РАЗИСКВАНЕ)

Г-жо Председател, колеги, Усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи, целенасочени, ориентирани към ефективни действия. Оценявам предприетите до този момент действия,Read More…

ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО (A8-0143/2015 – PEDRO SILVA PEREIRA)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото считам, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на помощ за развитие. ЕСRead More…

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА – ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА – КАПАЦИТЕТ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА В ЕВРОПА (РАЗИСКВАНЕ)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, настоящата степен на несигурност по границите и в непосредствено съседство на ЕС е безпрецедентна от края на 90-те години на миналияRead More…

ЕДНОМИНУТНИ ИЗКАЗВАНИЯ ПО ВЪПРОСИ С ПОЛИТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-н Председател, уважаеми колеги, Взимам думата в процедурата на едноминутните изказвания с ясното съзнание, че само след два дни предстои нарочен дебат за Република Македония. НеотдавнаRead More…

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ИЛХАН КЮЧЮК ДАВА ДУМАТА НА ГРАЖДАНИТЕ – ОТПРАВЯ ТЕХНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО

Гражданите ще могат да изпращат въпросите си по имейл към всеки един от информационните центрове на евродепутата Илхан Кючюк. Всички въпроси ще бъдат разглеждани и селектирани по прозрачни критерии предиRead More…

ЛИБЕРАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ КРЪСТОПЪТ

Ние отдавна сме разбрали, че в условията на чести кризи и кръстопътни времена успехът и добрите решения идват с познанието на смелите граждани, на мечтателите. На онези, които знаят какRead More…

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЕВРОПА!

Честит Ден на Европа! Вярвам, че от нас зависи да я направим такава, каквато искаме да бъде – място, където зачитаме човешките права; където се стремим да преодолеем икономическите сиRead More…