|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Archive for януари, 2015

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ОТ ДПС ИЛХАН КЮЧЮК Е СРЕД НОМИНИРАНИТЕ В ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ

Граждани и организации могат да номинират членове на Европейския парламент за принос в политиките на ЕС, като в около 350 думи трябва да опишат защо изборът им заслужава да спечели.

БЪДЕЩИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕС СРЕЩУ РУСИЯ

28 януари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Бъдещи ограничителни мерки на ЕС срещу Русия ПървиятRead More…

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕС И АРМЕНИЯ СЛЕД ОДОБРЯВАНЕТО НА АРМЕНСКОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ

28 януари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Отношенията между ЕС и Армения след одобряването наRead More…

ИЛХАН КЮЧЮК ПОСТАВИ ВЪПРОСА ЗА НЕДОСТИГА НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В СФЕРАТА НА ИКТ

В рамките на среща с цел обмяна на мнения в Комисията по Култура и образование с Гюнтер Йотингер, член на Комисията, отговарящ за въпросите на цифровата икономика и цифровото общество,Read More…

БЮРОКРАТИЧНИ ПРЕЧКИ ПРЕД УЧАСТИЕТО В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

27 януари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Бюрократични пречки пред участието в програма „Еразъм +“Read More…

РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЦИВИЛНИ И ТЪРГОВСКИ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

27 януари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Регулиране на движението на цивилни и търговски безпилотниRead More…

VP/HR – БОРБАТА С РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА В ЕВРОПА

27 януари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията (зам.-председател/върховeн представител) Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: VP/HR — Борбата с радикализацията иRead More…

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ОТ ДПС ИЛХАН КЮЧЮК ОТКРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС В СОФИЯ

Сред основните функции на офиса ще бъдат популяризирането на дейностите на Илхан Кючюк, свързани с ангажиментите му като член на Европейския парламент, както и предоставянето на информация на гражданите заRead More…

ИЗКАЗВАНЕ ОТНОСНО СИТУАЦИЯТА В ЕГИПЕТ

Уважаеми г-н Председател, Уважаема г-жо зам.-председател на ЕК, Уважаеми колеги, Днес обсъждаме ситуацията в Египет точно една година след приемането на новата конституция на страната. Конституционният референдум бе важна първаRead More…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА (2014/2965(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ 14.1.2015 внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: S&D (B8‑0008/2015) Verts/ALE (B8‑0018/2015) ECRRead More…