ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В АЗЕРБАЙДЖАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: ECR (B8‑0090/2014) ALDERead More…