|
Член на Европейския парламент
|
Член на Европейския парламент

Делегации

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

Линк към страницата на делегацията

Делегация за връзки със Съединените американски щати

Линк към страницата на делегацията